Alžírsko - víza - informace a vyřízení

Vízum nutné u všech druhů cestovních dokladů, možno o něj požádat na Velvyslanectví ADLR v Praze.

Přihlašovací povinnost existuje, ale nevyžaduje se. V případě ubytování v hotelu přihlašovací povinnost plní hotel.

Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Alžírska, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

Vyřízení víza do: Alžírsko


Co je nutné k vyřízení víza?

  • Platný pas (minimálně 6 měsíců) se třemi volnými stránkami.
  • Žádost o vízum ve dvou vyhotovení (zašleme Vám emailem).
  • Dvě aktuální a stejné fotografie pasového formátu.
  • Cestovní pojištění.
  • Pozvání od osoby, která žadatele zve do Alžírska s ověřeným podpisem nebo potvrzení o rezervaci hotelu
  • rezervaci letenky
  • výpisy z účtu - aktualní za poslední měsíc
  • úředně ověřená plná moc pro zastopení naší CK v záležitosti řešení víz na ambasádě

 

Důležité upozornění:

  • Poplatky za vystavení vstupního víza do Alžírska se vztahují pouze na držitele českých pasů.

Ceny

3400Kč/ osoba - víza do 90 dní pobytu.

4000 Kč/osoba - viza na 90 a více dní pobytu

Při více osobách najednou sleva.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

14 - 17 dní

Podrobnosti

Žádost lze podávat nejdříve 40 dní před cestou.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.