Mosambik - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Mosambik


Co je nutné k vyřízení víza?

  • cestovní pas platný 6 měsíců po návratu s volnou dvoustranou
  • 2 aktuální pasové fotografie s bílým pozadím
  • vyplněný formulář
  • rezervaci letenky
  • rezervace ubytování v Mosambiku nebo potvrzení cesty CK (příp. pozvání od mozamibického subjektu - business)
  • mezinárodní očkovací průkaz s potvrzení očkování proti žluté zimnici v případě, že do země vstupujete z oblasti výskytu této nemoci

Business víza

+ zvací dopis od společnosti v Mozambiku + výpis z obchodního rejstříku společnosti v Mosambiku
+ vysílací dopis od společnosti v ČR

Ceny

Turistická víza

  • 1 vstup na 30 dní: 2.700,- Kč /osoba, urgent 3.100,-Kč/osoba
  • Více vstupové na 90 dní: 5.500,- Kč /osoba, urgent 6.200,-Kč/osoba

Business vízum

  • 4.300,-Kč/osoba, urgent nelze

 

Při větším poštu žádostí podaných najednou - sleva

Při vyřízení víz pro více osob poskytujeme slevu.

Pozn. nutno počítat s jednorázovým kurýrním poplatkem za dopravu do/z Berlína  - 2500,- CZK (v případě většího počtu najednou podaných víz se rozpočte  mezi žadatele - výhodné)

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

21 dní (urgent 10 dní)

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.