Uganda - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Uganda


Co je nutné k vyřízení víza?

  • vyplněný dotazník (zašleme emailem)
  • sken pasu (bio data)
  • pasová fotografie (pdf)
  • kopie očkovacího průkazu s vakcinací proti žluté zimnici
  • vízum turistické - kombinace 3 zemí + itinerář trasy a zpáteční letenku
  • vízum transit + anglický dopis, kde uvedete důvod transitu v zemi a Vaši následující destinaci
  • Multiple + business víza navíc: výpis z trestního rejstříku v českém jazyce, případně v AJ, je-li možno zajistit, zvací dopis z Ugandy a vysílací dopis od zaměstnavatele v anglickém jazyce nebo 2 zvací dopisy od 2 různých referentů v Ugandě + Cover letter (=průvodní/ motivační dopis v AJ proč chcete do Ugandy cestovat v rámci více vstupů)

Ceny

E - visa

1. turistické 30 denní

  • jeden vstup - cena 2.390,-Kč/osoba

2. turistické - kombinace Kenya + Rwanda + Uganda (nutné první vstup do Ugandy)

  • cena 3.690,-Kč/osoba

3. tranzitní vízum

jeden vstup - cena 2.390,-Kč/osoba

4. více vstupová business víza - nezajišťujeme

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

7 dní

Podrobnosti

Upozornění:

Na udělení ugandského víza není právní nárok a správní poplatek za podání žádosti je nevratný. Údělené eVisa neopravňuje ke vstupu na území Ugandy, konečné rozhodnutí je na ugandských pohraničních orgánech. eVisa neumožňuje vykonávat na území Ugandy výdělečnou činnost, pro kterou je nutné příšlušné povolení. eVisa je nutné získat ještě před cestou do Ugandy

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.