Tonga - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Tonga


Podrobnosti

Občanům ČR je od 1. září 2007 automaticky udělováno turistické vízum formou razítka do cestovního pasu, při vstupu na území Království Tonga bezplatně na dobu 31 dnů. Razítko Vám bude uděleno na základě předložení platného cestovního pasu, zpáteční letenky, dostatečné finanční hotovosti a potvrzení o zdravotním stavu.
Vízum je možné prodloužit po zaplacení poplatku 26 TP a předložení vyplněného formuláře o prodloužení platnosti víza.