Fidži - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Fidži


Co je nutné k vyřízení víza?

  • platný cestovní pas min. 3 měsíce po opuštění Fidži
  • 2 fotografie
  • zpáteční letenku
  • doklad prokazující finanční solventnost (výpis z bankovního účtu)

Ceny

  • 26 GBP

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

Podrobnosti

Turistické vízum se uděluje přímo na místě.

Držitelé cestovní dokladů ČR nemusí žádat o vstupní vízum před příletem na Fidži, ale na místě po příletu obdrží tzv. návštěvnické vízum. Toto vízum se uděluje s platností až 4 měsíců od příletu. Prodloužení víza až na 6 měsíců pobytu je možné na místě.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.