Burkina Faso - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Burkina Faso


Co je nutné k vyřízení víza?

  • pas platný 6 měsíců po návratu
  • 2 vyplněné žádosti o vízum
  • 2 aktuální pasové fotografie
  • povinné očkování proti žluté zimnici

U business víza vše výše uvedené plus pozvání od místního partnera se všemi náležitostmi (důvod,místo, podpisy, razítko, upřesnění zvané a zvoucí osoby)

Ceny

Viza tourist/business

  • 3 měsíce - 1vstup -  3000,-Kč/osoba
  •  3 měsíce  -  multiple - 3 600,-Kč/osoba
  • 6 měsíců  - 1 vstup - 3 900,-Kč/osoba
  • 6 měsíců  - multiple - 4 500,-Kč/osoba
  • 12 měsíců - 1 vstup - 4.700,-Kč/osoba
  • 12 měsíců - multiple - 5.200,-Kč/osoba

Pozn. nutno počítat s jednorázovým kurýrním poplatkem za dopravu do/z Bruselu  - 2500,- CZK (v případě většího počtu najednou podaných víz se rozpočte mezi žadatele - výhodné)

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

20 dní

Podrobnosti

Existuje i možnost i dalších víz (kooperační- skupinová atd), toto poradenství však osobně v případě, že nastane.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.