Libérie - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Libérie


Co je nutné k vyřízení víza?

Turistická víza

 • platný cestovní pas min. 6 měsíců po návratu z Libérie a min. 2 cele volné stránky
 • 1 fotografie
 • rezervaci zpáteční letenky nebo kopie letenky
 • 1 vyplněný formulář (k dispozici v naší CK)
 • pozvání/sponzorský dopis
 • doklad o solventnosti (výpis z účtu)
 • pojištění na celou dobu pobytu
 • očkování proti žluté zimnici – potvrzení o očkování, popř. mezinárodní očkovací průkaz

Ceny

Turistická a business víza

 • 1 vstup na 3 měsíce - 3 900,-Kč/osoba
 • multiple na 1 rok - 5 900,-Kč/osoba
 • multiple na 2 roky - 9 900,-Kč/osoba

Expres vyřízení - příplatek - 1.000 ( 3 měsíce a 1 rok)

                                          - 2.000,-/osoba (2leté vízum)

 

Pozn. nutno počítat s jednorázovým kurýrním poplatkem za dopravu do/z Berlína  - 2000,- CZK (v případě většího počtu najednou podaných víz se rozpočte mezi žadatele - výhodné)

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

14-16 dní

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.