Zambie - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Zambie


Co je nutné k vyřízení víza?

  • pas platný 6 měsíců po skončení platnosti víza + 2 protilehlé volné stránky v pase
  • 2 pasfoto foto 4,5 x 3,5 cm
  • 2 úplně vyplněné formuláře (pošleme)
  • rezervace zpáteční letenky

Business víza:

  • vše výše uvedené
  • vysílací dopis české firmy
  • pozvání od místního partnera se všemi náležitostmi (důvod,místo, podpisy, razítko, upřesnění zvané a zvoucí osoby)

Ceny

  • 1 vstup - 2 500,-Kč/osoba
  • multiple - 3 300,-Kč/osoba
  • transit - 2 500,-Kč/osoba   ( vízum s omezenou platností 7 dnů )

 

Pozn. nutno počítat s jednorázovým kurýrním poplatkem za dopravu do/z Berlína  - 2000,- CZK (v případě většího počtu najednou podaných víz se rozpočte mezi žadatele - výhodné)

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

20 dní

Podrobnosti

Tranzitní víza mají omezenou platnost 7 dní

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.