Bhútán - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Bhútán


Co je nutné k vyřízení víza?

  • platný cestovní pas
  • 3 vyplněné formuláře (k dispozici v naší CK)
  • kompletní itinerář od místní CK (zajistíme)

Ceny

  • 1 300,- Kč /osoba

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

14 dní

Podrobnosti

Cestovat do Bhútánu je možné pouze ve skupinách (min. 4 osoby) za podmínky zaplacení 200 USD (částka závisí  na počtu osob) za každou noc pobytu (v ceně už je ale ubytování,strava, transfery).

Pokud je vyřízena kladně, Tourism Authority of Bhutan vydá tzv. Visa Clearance, na jehož základě bude cestujícímu na hraničním přechodu při vstupu do země uděleno do cestovního dokladu bhútánské vízum (za další poplatek 20 USD). Je běžné, že Visa Clearance není vydáno. Přístup Bhútánu k cestovnímu ruchu je opatrný a počet cizích turistů vstupujících do země je omezen. Zastupitelské úřady Bhútánu žádosti o víza ani žádosti o vydání Visa Clearance nepřijímají.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.