Saudská Arábie - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Saudská Arábie


Co je nutné k vyřízení víza?

19.2.2020 došlo ke změně v typech víz, vše je potřeba konzultovat s naší CK předtím, než budete moci učinit objednávku víza!

!!! UPOZORNĚNÍ: od 1.3. 2018 je nutné, aby se každý žadatel o vízum do SA dostavil přímo na konzulát z důvodu odebrání otisku prstů. Od 18.12.2018 je dále nutné, aby si žadatel vyzvedl svůj pas osobně po schválení víza, případně pověřil třetí osobu ověřenou plnou mocí k vyzvednutí pasu. Nadále budeme schopni vyřizovat podklady a případně hotová víza vyzvednout, ale to pouze při udělení úředně ověřené plné moci!!!

Tedy v tuto chvíli zajištujeme asistenci v řešení víza a zajistíme podklady, které můžeme předat buď v naší CK nebo u ambasády, žadatel ale musí na konzulát osobně.

Podrobné informace Vám sdělíme v rámci konzulatace v případě poptávky na vízum.

Zajištujeme pouze business víza, turistická víza lze od podzimu 2019 získat, nicméně pro ČR zatím systím nefunguje 100%, proto je naše CK v tuto chvíli nezajišťuje!

Co je nutné dodat:

  • cestovní pas platný minimálně 6 měsíců po návratu ze země s nejméně dvěmi volnými stranami pro vlepení víza
  • 1 originální pasová fotografie s bílým pozadím + stejná fotografie v elektronické formě
  • dotazník (zašleme Vám)
  • předběžné číslo víza (VISA APROOVAL) z Ministerstva zahraničí Saudské Arábie NEBO zvací dopis od zvoucí firmy v Saudské Arábii (ženy musí mít předběžné číslo víza)
  • vysílací dopis od vašeho zaměstnavatele v České Republice napsaný v anglickém jazyce a potvrzený Hospodářskou komorou ČR v Praze, kde bude uvedeno jméno žadatele, číslo jeho cestovního dokladu a pozice ve firmě či instituci která musí být shodná s pozicí uvedenou ve zvacím dopise, název firmy (instituce) a její zaměření, doba a účel cesty, název, adresa, telefonní číslo zvoucí firmy v KSA. (potvrzení zařídíme)
  • cizinci předloží doklad o trvalém nebo přechodném pobytu v České republice

Ceny

Business vízum - 5.200 Kč/os. (včetně ověření 1 vysílacího dopisu Hospodářskou komorou). Při vlastním zajištění ověření vysílacího dopisu bude částka odečtena z konečné ceny za vízum (660,-Kč).

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

10-14 dní

Podrobnosti

Údaje o druhu víza, počtu vstupů a pracovní pozici se musí shodovat s údaji uvedenými ve zvacím dopise!!

Vízum se vydává na přesnou dobu dle zvacího dopisu, dopisu zaměstnavatele - všechny údaje musí souhlasit!!

Vysílací dopis musí být originál s razítkem a podpisem kompetentní osoby.

Konzulát si může vyžádat další dokumenty.

Vízum nelze vyřidít pro české zaměstnance u zahraničních společností, které nemají pobočku v České republice.

O nové vízum je možné požádat až po vypršení platnosti stávajícího víza.

 Úřední hodiny konzulárního oddělení jsou pondělí až čtvrtek od 10.00h do
12.00h pro podávání žádostí a od 14.00h do 14.30h pro vyzvedávání pasů a
legalizací. V pátek je otevřeno od 10.00h do 12.00h pouze pro vydávání.
Žádosti v pátek nepřijímáme. Toto platí vyjma saúdských státních svátků a
českých státních svátků, kdy je velvyslanectví zavřeno a měsíce Ramadánu,
kdy jsou úřední hodiny upraveny. 
Do budovy velvyslanectví je zakázáno vnášet veškeré elektronické přístroje a
velká zavazadla jako jsou batohy, kufry a tašky na kolečkách. Pro vstup do
budovy velvyslanectví zvolte prosím slušný oděv.
Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.