Saudská Arábie - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Saudská Arábie


Co je nutné k vyřízení víza?

  • cestovní pas platný minimálně 6 měsíců po návratu ze země
  • 1 originální pasová fotografie s bílým pozadím
  • dotazník (zašleme Vám)
  • předběžné číslo víza (VISA APROOVAL) z Ministerstva zahraničí Saudské Arábie NEBO zvací dopis od zvoucí firmy v Saudské Arábii (ženy musí mít předběžné číslo víza)
  • vysílací dopis od vašeho zaměstnavatele v České Republice napsaný v anglickém jazyce a potvrzený Hospodářskou komorou ČR v Praze, kde bude uvedeno jméno žadatele, číslo jeho cestovního dokladu a pozice ve firmě či instituci která musí být shodná s pozicí uvedenou ve zvacím dopise, název firmy (instituce) a její zaměření, doba a účel cesty, název, adresa, telefonní číslo zvoucí firmy v KSA. (potvrzení zařídíme)
  • cizinci předloží doklad o trvalém nebo přechodném pobytu v České republice nebo předběžné číslo víza

Ceny

Business vízum - 5900 Kč/os. (včetně ověření 1 vysílacího dopisu Hospodářskou komorou)

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

10-14 dní

Podrobnosti

Údaje o druhu víza, počtu vstupů a pracovní pozici se musí shodovat s údaji uvedenými ve zvacím dopise!!

Vízum se vydává na přesnou dobu dle zvacího dopisu, dopisu zaměstnavatele - všechny údaje musí souhlasit!!

Všechny podklady kromě dokumentů ze SA musí být originály (nemusí být úředně ověřené).

Konzulát si může vyžádat další dokumenty.

Vízum nelze vyřidít pro české zaměstnance u zahraničních společností, které nemají pobočku v České republice.

O nové vízum je možné požádat až po vypršení platnosti stávajícího víza.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.