Laos - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Laos


Co je nutné k vyřízení víza?

Nově je možnost vyřízení elektronických víz při vstupu do země na letišti ve Vientiane a Luang Prabang.

Turistická víza na 1 vstup a 30 dní pobytu:

- cestovní pas platný aspoň 6 měsíců po návratu do ČR (kvalitní barevný scan v jpg.)

- aktuální barevná fotografie, rozměr 4x6 cm (kvalitní barevný scan v jpg.)

 

Ceny

Turistická e-visa - 1.580,-Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

7 pracovních dní

Podrobnosti

 Na vybraných hraničních přechodech je také možnost získat visa upon arrival.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.