Uzbekistán - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Uzbekistán


Co je nutné k vyřízení víza?

 • platný cestovní pas
 • 2x pasová fotografie + stejná fotografie v elektronické podobě
 • vyplněná žádost o udělení víza (zašleme dotazník k vyplnění)
 • zpáteční letenka
 • vysílací dopis - pouze u business víza
 • zvací dopis stačí zjednodušeně na hlavičkovém papíru firmy. Není nutné, aby byl ověřený, stačí naskenovat

Ceny

Turistické vízum - 1 vstup:

 • na 7 dnů  4 100,- Kč /osoba
 • na 15 dnů  4 400,- Kč /osoba
 • na 30 dnů  4 600,- Kč /osoba
 • na 3 měsíců  5 400,- Kč /osoba
 • na 6 měsíců  6 300,- Kč /osoba
 • na 12 měsíců  7 700,- Kč /osoba
 • každý vstup navíc za 500,-Kč

Business vízum - 1 vstup:

 • na 7 dnů 4 190,-Kč/osoba
 • na 14 dní 4 490,-Kč/osoba
 • na měsíc 4 790,-Kč/osoba

Tranzitní vízum

 • do 72 hodin 4090,-Kč/osoba
 • 2 vstupy 4400,-Kč/osoba

 Při více osobách poskytujeme slevu.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

3 týdny

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.