Bělorusko - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Bělorusko


Co je nutné k vyřízení víza?

Od 12.2.2017 v případě letu z Prahy do města Minsk, zpět let z Minska do Prahy a pobytu do 30 dní nejsou třeba víza. Pokud se cestuje do Běloruska letecky z Ruska nebo se z Minska pokračuje do Ruska, tak je třeba mít běloruské vízum. V případě, že cesta není letecky je třeba mít vždy vízum.

Turistická víza:

 • platný cestovní pas min. 6 měsíců po návratu z Běloruska a min. 2 celé volné stránky
 • 1 fotografie
 • vyplněný formulář od ambasády (k dispozici v naší CK)
 • pokud jedete ke známým či přátelům  tyto jejich udaje: jméno a příjmení, adresa a telefon zvací osoby. Max. délka pobytu je 30 dní
 • u turistiky při pobytu do 10 dní rezervace ubytování v hotelu ( rezervace ubytování musí být z jednoho hotelu, s razítkem hotelu a podpisem ředitele hotelu - požadavek velvyslanectví)
 • při pobytu déle než 10 dní originál voucheru na ubytování v hotelu
 • potvrzení o pojištění léčebných výloh
 • plná moc k vyřízení víza (text plné moci pošleme - ověřit podpis)

 

Business víza

 • do 30-ti dní není třeba pozvání (název, adresa a telefon organizace kam budete cestovat + jméno a příjmení zaměstnance z běloruské firmy)
 • nad 3 měsíce je třeba pozvání, pozvání musí být originál a ověřené ministestvem zahraničí Běloruska
 • na 1 – 3 měsíce je třeba pozvání, pozvání stačí od firmy – kopie (formulář k dispozici v naší CK)
 • plná moc k vyřízení víza (text plné moci pošleme - ověřit podpis)

Ceny

Turistická a business víza na 1 vstup:

 • pro 1 osobu 2 400,- Kč /osoba
 • pro 2 osoby 2 300,- Kč /osoba
 • pro 3 a více osob 2 250,- Kč /osoba

Obchodní víza na 2 vstupy na 90 dní nebo obchodní víza multiple na 90 dní příplatek 300 Kč/osoba. V tomto případě je třeba mít pozvání od běloruské firmy na formuláři, který můžeme poslat e-mailem. Formulář vyplní běloruská firma a pošle naskenovaný e-mailem.

 

Tranzitní víza

1 vstup nebo 2 vstupy:

 • pro 1 osobu 2 350,- Kč /os.
 • pro 2 a více osob 2 250,- Kč /os.

Multiple tranzitní vízum v ceně 3000 Kč/osoba

Roční obchodní multiple víza (musí být spec. pozvání z Běloruska a dalších dokumentů):

Cena 3400 Kč/osoba

 


Urgent vyřízení za cca 2 – 4 dny příplatek 1000,- Kč /osoba.

Děti do 13 let u všech typů víz platí 900 Kč.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

8 – 10 dnů

Podrobnosti

Platnost tranzitního víza je 1 – 2 dny na jednu cestu přes Bělorusko.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.