Benin - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Benin


Co je nutné k vyřízení víza?

E- vízum do Beninu

  • vyplněný formulář (zašleme Vám na e-mail)
  • sken pasu

Ceny

Cena za e-vízum

  • vízum s platností do 30 dnů, jednovstupové

2 300,-Kč/ osoba, vyřízeno do 7 pracovních dnů

  • vízum s platností do 30 dnů, vícevstupové

3 000,-Kč/ osoba, vyřízeno do 7 pracovních dnů

  • vízum s platností do 30 dnů, vícevstupové

3 700,-Kč/ osoba, vyřízeno do 7 pracovních dnů

Klasická víza do pasu nejsou potřeba.

Při více osobách sleva.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

7-10 dní

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.