Benin - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Benin


Co je nutné k vyřízení víza?

Turistická víza

  • Vyplněný formulář (zašleme Vám na email)
  • Pas (cestovní pas musí být platný po dobu nejméně šesti měsíců)
  • 2x aktuální pasová fotografe
  • Pozvání či rezervace hotelů
  • Fotokopie letenky

Business víza

  • zvací dopis z Beninu se všemi náležitostmi

Ceny

  • express 3 500,-Kč/osoba (vyřízení do 3dnů)
  • normál   3 100,- Kč/osoba

 

Při více osobách sleva.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

11 dní; express- 3 dny

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.