Vietnam - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Vietnam


Co je nutné k vyřízení víza?

  • platný cestovní pas
  • 1 fotografie
  • vyplněná žádost od ambasády (k dispozici v naší CK)

Ceny

1 vstup:

  • na 30 dní  3 100,- Kč /osoba
  • na 90 dní  3 700,- Kč /osoba

více vstupů:

  • na 30 dní  3 700,- Kč /osoba

více vstupů:

  • na 90 dní  5 400,- Kč /osoba

Při vyřízení víz pro 2 a více osob poskytujeme slevu 200,- Kč /osoba.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

6 – 8 pracovních dní, za příplatek 600 Kč/osoba za 4 - 5 pracovních dní

Podrobnosti

Turistická víza nelze na místě prodlužovat.

Dle informací velvyslanectví Vietnamu v Praze, nejsou víza potřeba v případě, že jste na letišti v tranzitním prostoru.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.