Papua Nová Guinea - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Papua Nová Guinea


Co je nutné k vyřízení víza?

Turistická víza

  • platný cestovní pas min. 6 měsíců po návratu z Papua Nová Guinea a min. 2 celé volné stránky
  • 1 aktuální pasová fotografie na bílém pozadí
  • vyplněný formulář + zdravotní formulář (k dispozici v naší CK)
  • doložení dostatku fin.hotovosti na cestu (výpis z účtu) nebo informace o sponzorovi
  • zpáteční letenku nebo itinerář z cestovní kanceláře nebo program cesty při plavbě

Ceny

  • 2 400,-Kč/osoba

Pozn. nutno počítat s jednorázovým kurýrním poplatkem za dopravu do/z Bruselu  - 2.500,- CZK (v případě většího počtu najednou podaných víz se rozpočte mezi žadatele - výhodné)

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

cca 14 pracovních dní

Podrobnosti

Turistická víza se vydávají na jeden vstup na 60 dní od data vstupu do země.

Obyvatelé České republiky mohou zažádat o víza po příjezdu, a to:

- Jackson´s International Airport (Port Moresby)
- Daru
- Wutung (Vanimo)
- Kagamuga Airport, Mt Hagen

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.