Kapverdy - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Kapverdy


Co je nutné k vyřízení víza?

O turistické vízum na Kapverdy je možné žádat na letišti po příletu. Potřeba je k tomu jen pas a na místě vyplněný formulář. Rozhodnutí o udělení víza je plně v rukou tamního pracovníka.

Pokud chcete vízum vyřídit předem, nebo žádáte o jiný typ víza, je třeba doložit:

  • platný cestovní pas min. 6 měsíců po po návratu z Kapverd
  • 1 fotografii
  • vyplněný formulář (k dispozici v naší CK)
  • rezervace zpáteční letecké dopravy nabo potvrzení  CK o zájezdu

Ceny

  • transit/turistika - 2 600,-Kč/os, při vyřízení na letišti po příletu 25 USD
  • rodinné vízum -  3 000,-Kč/rodina
  • jednotlivecké multiple -  3 500,-Kč/os
  • rodinné  multiple  -  4 900,-Kč/rodina
  • skupinové vízum - 1 800,-Kč/os

 

Vzhledem k existenci cenově výhodného skupinového víza již neposkytujeme slevy při větším počtu osob

Pozn. nutno počítat s jednorázovým kurýrním poplatkem za dopravu do/z Berlína  - 2000,- CZK (v případě většího počtu najednou podaných víz se rozpočte mezi žadatele - výhodné)

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

12 dní

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.