Mali - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Mali


Co je nutné k vyřízení víza?

  • cestovní pas platný 6 měsíců po návratu
  • 2 aktuální pasové fotografie na bílém pozadí
  • 2 vyplněné žádosti

Ceny

  • 1 měsíc a 1 vstup  2 500,- Kč
  • 3 měsíce multiple 2 960,- Kč /osoba
  • 6 měsíců multiple 3 550,- Kč /osoba
  • 1 rok multiple 4.650,-Kč/osobu

+ Pozn. nutno počítat s jednorázovým kurýrním poplatkem za dopravu do/z Berlína  - 2.500,- CZK (v případě většího počtu najednou podaných víz se rozpočte mezi žadatele - výhodné)

Expres vyřízení do 9 dnů za příplatek 1.500,-Kč.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

cca 28 dní

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.