Pákistán - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Pákistán


Co je nutné k vyřízení víza?

Turistická víza

 • cestovní pas platný min. 6 měsíců po návratu z Pakistánu a min. 2 celé volné stránky
 • 2 fotografie
 • potvrzení o zaměstnání či studiu
 • kopie pasu
 • print rezervace letenky, hotelu a plán cesty
 • adresy, na kterých se bude žadatel zdržovat
 • 1 vyplněný formulář od ambasády (k dispozici v naší CK)

Business víza

 • viz výše +
 • zvací dopis od partnera z Pakistánu
 • vysílací dopis českého zaměstnavatele (v AJ)

Ceny

Turistická víza

1 vstup (na 3 měsíce):

 • pro 1 osobu 3 340,- Kč /osoba
 • pro 2 osoby 2 640,- Kč /osoba
 • pro 3 a více osob 2 340,- Kč /osoba

více vstupů (na 1 rok):

 • pro 1 osobu 3 800,- Kč /osoba
 • pro 2 osoby 3 000,- Kč /osoba
 • pro 3 a více osob 2 650,- Kč /osoba

Tranzitní víza

1 vstup (na 15 dní):

 • pro 1 osobu 2 600,- Kč /osoba
 • pro 2 osoby 2 300,- Kč /osoba
 • pro 3 a více osob 2 000,- Kč /osoba

2 vstupy (na 15 dní)

 • pro 1 osobu 2 900,- Kč /osoba
 • pro 2 osoby 2 500,- Kč /osoba
 • pro 3 a více osob 2 300,- Kč /osoba

Business víza

1 vstup (na 3 měsíce):

 • pro 1 osobu 3 900,- Kč /osoba
 • pro 2 osoby 2 600,- Kč /osoba
 • pro 3 a více osob 2 500,- Kč /osoba

více vstupů (na 1 rok):

 • pro 1 osobu 4 900,- Kč / osoba
 • pro 2 osoby 4 600,- Kč /osoba
 • pro 3 a více osob 3 500,- Kč /osoba

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

20 dní

Podrobnosti

V případě, že žádáte o vízum do Pakistánu poprvé, je nutná osobní návštěva ambasády.

Elektronický systém vydávání víz podle posledních informací nefunguje správně či vůbec.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.