Tádžikistán - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Tádžikistán


Co je nutné k vyřízení víza?

Nově od roku 2017 lze žádat o turistická a business formou elektrnického víza a to pro jednovstupové cesty do 45 dní.Za příplatek lze zajistit i vstup do oblasti regionu GBAO (Gorno-Badakhshan Autonomous)

- cestovní pas s platností nejméně 6 měísců po návratu z cesty

- vyplněný dotazník - zašleme

Klasické vízum do pasu lze zajistit na ambasádě v Berlíně - informace dodáme na vyžádání

Ceny

elektronické vízum

  • 2.100,- Kč/osoba

elektronické vízum s návštěvou regionu GBAO

  • 2.600,-Kč

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

14 dní

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.