Jemen - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Jemen


Co je nutné k vyřízení víza?

Pro občany ČR je vstupní vízum do Jemenu povinné. Vízum lze získat na všech hraničních přechodech
a letištích za 10 000 JD = cca 60 USD.

Lze víza zajistit před odletem z ČR.

K vyřízení je třeba:

- pas + 2x foto + formulář (máme v kanceláři)

V pasu nesmí být razítko  – vízum Izraele.

Ceny

Cena na osobu:

- 1 osoba 1500 Kč

- 2 osoby 1300 Kč/osoba

- 3 a více osob 1200 Kč/osoba

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

4 – 7 dní

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.