Malawi - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Malawi


Co je nutné k vyřízení víza?

  • platný cestovní pas min. 6 měsíců po návratu z Malawi a min. 2 celé volné stránky
  • 2 fotografie
  • rezervaci zpáteční letenky
  • vyplněný formulář ve dvojím provedení (k dispozici v naší CK)
  • doklad o solventnosti na cestu
  • potvrzené ubytování /sponzor/zvací dopis firmy-u business víza

pozn. při cestě vozem "Carnet de Passage" vozidla, doklady vozidla, řidičský průkaz

Ceny

  • transit (platný 7 dní)                         - 2 900,-Kč/osoba
  • single vstup  (platný 3 měsíce)          - 4 900,-Kč/osoba
  • multiple 6 měsíců                            - 6 900,-Kč/osoba
  • multiple 12 měsíců                          - 8 900,-Kč/osoba

 

Pozn. nutno počítat s jednorázovým kurýrním poplatkem za dopravu do/z Berlína  - 2000,- CZK (v případě většího počtu najednou podaných víz se rozpočte mezi žadatele - výhodné)

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

15 - 17 dní

Podrobnosti

Vízum je platné vždy od doby vystavení !

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.