Tanzanie - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Tanzanie


Co je nutné k vyřízení víza?

Turistické vízum:

  • cestovní pas platný min. 6 měsíců a min. 2 celé volné stránky
  • 1 aktuální pasová fotografie s bílým pozadím (3,5 x 4,5 cm)
  • zpáteční letenku (nelze použít rezervaci)
  • vyplněný formulář (k dostání u naší CK)
  • očkování proti žluté zimnici – pouze doporučené

Obchodní vízum:

  • vše výše uvedené plus
  • pozvání tanzanijské firmy (důvod,místo, podpisy, razítko, upřesnění zvané a zvoucí osoby)

Žádost o vízum je třeba podat nejpozději měsíc před plánovanou cestou!

Ceny

  • vyřízení v normálu (12-20dní) 2.500,- Kč/osobu (plus 2.500,-/zásilku za zaslání kurýrem)
  • vyřízení expres (10-12dní)  3.000,-Kč/osobu (plus 2.500,-/zásilku za zaslání kurýrem)

 

Pozn. nutno počítat s jednorázovým kurýrním poplatkem za dopravu - 2500,- (v případě většího počtu najednou podaných víz se rozpočte mezi žadatele - výhodné)

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

20 dní

Podrobnosti


Víza jsou platná 3 měsíce od data vystavení a jsou jednovstupová.

Vízum lze také získat na letišti nebo na hraničních přechodech za poplatek cca 50 USD.

Podat žádost o vízum je třeba nejpozději měsíc před plánovanou cestou!

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.