Surinam - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Surinam


Co je nutné k vyřízení víza?

Při cestách za účelem turistickým mohou občané České republiky využít možnosti zakoupení tzv. turistické karty, která nahrazuje vízum, avšak platí pouze pro jeden vstup zpravidla na dobu pobytu 30 dnů, s možností prodloužení na 90 dnů. Turistická karta se nevlepuje do pasu. Turistickou kartu je možné obdržet na kterémkoliv zastupitelském úřadu Surinamu, na mezinárodním letišti v hlavním městě Paramaribo a dalších místech, jejichž seznam je průběžně aktualizován (aktuální informace u nejbližšího zastupitelského úřadu Surinamu).

Pro zakoupení turistické karty je třeba:
· předložit cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců
· zpáteční letenku nebo tranzitní letenku
· zaplatit administrativní poplatek 45,- USD

Ceny

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.