Surinam - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Surinam


Co je nutné k vyřízení víza?

  • cestovní pas platný 6 měsíců po návratu
  • 1 fotokopie podstat. stránek pasu
  • 1 kopie obč. průkazu !
  • 1 pasová foto 4,5 x 3,5 cm
  • 1 elektronicky vyplněná žádost (vyplníme na základě dodaných údajů)
  • rezervace zpáteční letenky

Ceny

  • 1 vstup 2 měs -         2 200,Kč/osoba
  • 1 multiple 2 měs -       2 500,Kč/osoba
  •  1 vstup  6 měs -       3 200,Kč/osoba
  •  multiple 12 měs  -    5 800,Kč/osoba

Při větším počtu osob najednou podaných sleva.

Pozn. nutno počítat s jednorázovým kurýrním poplatkem za dopravu do/z Amsterdamu  - 2000,- CZK (v případě většího počtu najednou podaných víz se rozpočte mezi žadatele - výhodné)

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

3-4 týdny

Podrobnosti

Platnost víza je 2 měsíce od data vystavení.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.