Džibutsko - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Džibutsko


Co je nutné k vyřízení víza?

Turistická víza

 • cestovní pas platný 6 měsíců po návratu
 • vyplněný formulář (formulář k dispozici v CK)
 • 2 pasové foto
 • potvrzení ubytování hotel na celou dobu (nebo zvací či sponzorský dopis z Djibouti - obchodní vízum)
 • rezervace zpáteční letenky
 • cestovní pojištění
 • výpis z účtu (doklad o finančním zajištění)
 • doklad o očkování (žlutá zimnice) - mezinárodní očkovací průkaz

Business víza

 • potvrzení o zaměstnání
 • zvací dopis z Džibudska

Ceny

 • pobyt 1-30 dní - 2 900,-Kč/osoba
 • pobyt 30-90 dní - 4 600,-Kč/osoba

Při větším počtu osob podaných najednou sleva.

Pozn. nutno počítat s jednorázovým kurýrním poplatkem za dopravu do/z Vídně (turistická víza) nebo Berlína (business víza)  - 2000,- CZK (v případě většího počtu najednou podaných víz se rozpočte mezi žadatele - výhodné)

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

min. 3 týdny při pobytu do 10 dnů (1-9 dnů)

Podrobnosti

 • víza se vydávají max. na 10 dnů, ale dají se na místě prodloužit
Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.