Turkmenistán - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Turkmenistán


Co je nutné k vyřízení víza?

  • cestovní pas platný 6 měsíců po návratu
  • 2 fotografie
  • 2 vyplněné žádosti o vízum (poskytneme)
  • úředně ověřené pozvání Státní migrační službou v Turkmenistánu
  • rezervace zpáteční letenky
  • u obchodních víz vysílací dopis českého zaměstnavatele v angličtině nebo němčině

Ceny

Cena s vlastním pozváním:

  • na 10 dní  3 600,- Kč /osoba
  • na 20 dní  4 100,- Kč /osoba
  • na 30 dní  4 600,- Kč /osoba

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

2-3 týdny

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.