Středoafrická republika - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Středoafrická republika


Co je nutné k vyřízení víza?

  • platný cestovní pas
  • 2 fotografie
  • vyplněná žádost
  • doklad o finanční solvenstnosti (výpisy z bankovního účtu)
  • rezervace ubytování
  • rezervace letenky

Ceny

  • krátkodobé vízum (1 až 30 dní) 3 000,- Kč /osoba
  • dlouhodobé vízum (2-3 měsíce) 5 500,-Kč/osoba

 

+ doprava na ambasádu do/z Paříže cena 2 500,- Kč

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

cca 14 dní

Podrobnosti

Při vstupu je také nutno prokázat se mezinárodním očkovacím průkazem s platným očkováním proti žluté zimnici.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.