Nový Zéland - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Nový Zéland


Co je nutné k vyřízení víza?

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ NA NOVÝ ZÉLAND:

Od 1. 10. 2019 vešla v platnost povinnost ELEKTRONICKÉ REGISTRACE - ETA - (Electronic Travel Authority).

ETA se týká občanů zemí s bezvízovým vstupem na NZ, mezi které se řadí i Česká republika.  Platná je po dobu dvou let na opakovaný vstup.

Pro vyřízení je nutné dodat:

  • sken pasu platného aspoň 6 měsíců po návratu do ČR

  • vyplněný dotazník (k dispozici v naší CK)

Ceny

NZeTA - 1.500,-/osoba, při více os. sleva

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

cca 5 pracovních dní

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.