Svatý Kryštof a Nevis - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Svatý Kryštof a Nevis


Co je nutné k vyřízení víza?

  • platný cestovní pas min. 6 měsíců po návratu do ČR a min. 2 volné stránky
  • 1 fotografii
  • vyplněný formulář (k dispozici v naší CK)

Ceny

  • 2 800,- Kč /osoba

Při vyřízení víz pro více osob poskytujeme slevu 300,- Kč /osoba.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

cca 2 – 3 pracovní dny

Podrobnosti

Platnost víza je 30 dní od data vystavení.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.