Etiopie - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Etiopie


Co je nutné k vyřízení víza?

Turistická elektronická víza

 • sken pasu
 • sken pasové fotografie
 • vyplněný dotazník (zašleme na vyžádání)

Turistická víza do pasu

 • cestovní pas platný 6 měsíců po návratu s volnou dvoustranou
 • 1 aktuální pasová fotografie na bílém pozadí
 • 1 žádost o vízum (k dispozici v naší CK)
 • rezervaci letenky

Business víza

 • pozvání od etiopského partnera se všemi náležitostmi (důvod,místo, podpisy, razítko, upřesnění zvané a zvoucí osoby) - permission letter od Ethiopian Immigration Head Office v Addi Ababa
 • vysílací dopis od zaměstnavatele nebo pracovní smlouva
 • + vše výše uvedené

Ceny

Turistická elektronická víza - doba vyřízení 4 pracovní dny

 • 1 vstup na 30 dní: pro 1 osobu 2.200,-Kč/osoba
 • 1 vstup na 90 dní pro 1 osobu 2.700,-Kč/osoba

Turistické vízum

 • 1 vstup na 1 měsíc: pro 1 osobu 2.000,- Kč /osoba
 • 1 vstup na 3 měsíce: pro 1 osobu 2 500,- Kč /osoba
 • více vstupové na 3 měsíce: 2800,-Kč/osoba
 • více vstupové na 6 měsíců: 3.200,-Kč/osoba

Business vízum

 • 1 vstup na 1 měsíc: pro 1 osobu 2.000,- Kč /osoba
 • 1 vstup na 3 měsíce: pro 1 osobu 2 500,- Kč /osoba
 • více vstupové na 3 měsíce: 2800,-Kč/osoba

Pozn. nutno počítat s jednorázovým kurýrním poplatkem za dopravu do/z Berlína  - 2500,- CZK (v případě většího počtu najednou podaných víz se rozpočte mezi žadatele - výhodné)

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

cca 2 týdny

Podrobnosti

Turistická víza je možné obdržet na letišti po příletu za 45-90 EUR (podle doby pobytu a počtu vstupů)

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.