Libanon - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Libanon


Co je nutné k vyřízení víza?

Podle posledních informací lze vízum vyřídit na letišti nebo hraničním přechodu.

Velvyslanectví Libanonu v Praze – tel: 224 930 495

Při příjezdu je nutné doložit:

  • cestovní pas platný více než 6 měsíců po opuštění Libanonu
  • pozvánku nebo potvrzení o rezervaci ubytování
  • potvrzení o zaměstnání v ČR v angličtině (doporučení velvyslanectví Libanonu)

Poznámka:
- v pase nesmí být razítko z návštěvy Izraele
 

Ceny

  • vízum je vydáno zdarma  – informace velvyslanectví Libanonu v Praze
     

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.