Čína - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Čína


Co je nutné k vyřízení víza?

V současné době nelze vízum do ČLR vyřídit.

Původní informace před Covidem:

Od 18.10.2019 se musí všichni žadatelé o vízum dostavit osobně do vízového centra a budou jim brány otisky prstů (platí pouze při první žádosti po tomto datu, opakovaně by již nemělo být třeba).

Osvobozeni budou žadatelé do 13 let včetně a žadatelé od 70 let.

Žádost o vízum vyplníme a podklady budeme kontrolovat, aby byla žádost o vízum dobře připravena.

Při podání žádosti ve vízovém centru by byl zástupce naší CK společně s žadatelem o vízum.

Turistická víza:

 • platný cestovní pas min. 6 měsíců po návratu z Číny a minimálně 2 volné stránky v pasu
 • elektronicky vyplněná žádost o udělení víza (Jde o 9 stran vizové žádosti. Za poplatek vyplníme)
 • 1x aktuální fotografie (barevná, velikost fotky 35 x 45 mm na úplně bílém pozadí, bez brýlí)
 • kopie pasu
 • vystavená letenka do Číny (elektronická letenka nebo kopie papírové letenky)
 • podrobný itinerář cesty (pomůžeme připravit)
 • rezervace ubytování na celou dobu pobytu v Číně
 • u dětí do 18 let souhlas obou rodičů s cestou  - ověřené podpisy obou rodičů
 • u dětí do 18 let kopie rodného listu - ověřená kopie

Obchodní víza na 1 vstup nebo multiple víza na 1 - 5 let:

 • platný cestovní pas min. 9 měsíců po návratu z Číny a minimálně 2 volné stránky v pasu
 • elektronicky vyplněná žádost o udělení víza (jde o 9 stran vizové žádosti - složité vyplňování)
 • 1x aktuální fotografie (barevná, velikost fotky 35 x 45 mm na úplně bílém pozadí, bez brýlí)
 • kopie pasu
 • pozvání (může vydat čínská firma – není třeba oveřené pozvání). Pozvání musí být v angličtině nebo čínštině s razítkem čínské firmy a podpisem v čínštině.
 • vysílací dopis české firmy (když jde o vízum na 1 vstup, tak není třeba vysílací dopis) s upřesněním detailů: termín cesty, kdo hradí náklady, vysvětlení důvodu cesty.

Multiple víza vydávají pouze v případě, že jste byli v Čině minimálně 3x.

Žadatel o vízum, který se nenarodil v ČR musí doložit čestné prohlášení, že nevlastní pas jiné země než ČR.  Na prohlášení ověřený podpis.

Pokud máte ještě pas jiné země, tak doručit oba pasy.

Ceny

Turistická a obchodní víza na 1 - 2 vstupy – cena na osobu včetně vízového poplatku:

 • pro 1 osobu 3 600,- Kč
 • pro 2 osoby a více osob 3 450,- Kč

Obchodní víza multiple na 1 - 5 let – cena na osobu:

 • pro 1 osobu 3 700,- Kč
 • pro 2 osoby a více osob 3 550,- Kč

Tranzitní víza na 1 - 2 vstupy – cena na osobu včetně vízového poplatku:

 • pro 1 osobu 3 500,- Kč
 • pro 2 osoby a více osob 3 400,- Kč

Příplatek za vyplňění elektronické vízové žádosti 400 Kč/osoba
http://www.visaforchina.org/

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

6 - 10 pracovních dní. Do doby vyřízení se nepočítají se české a čínské svátky. Nelze vyřídit rychleji ani za příplatek. V období září - říjen bude vyřízení víz trvat pravděpodobně déle.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.