Čína - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Čína


Co je nutné k vyřízení víza?

 

Turistická víza:

 • platný cestovní pas min. 6 měsíců po návratu z Číny a minimálně 2 volné stránky v pasu
 • vyplněná žádost o udělení víza (na vyžádání pošleme e-mailem nebo vyplníme)
 • 1 fotografie - aktuální (barevná, velikost jako se používá na doklady na bílém pozadí)
 • kopie pasu
 • vystavená letenka do Číny (elektronická letenka nebo kopie papírové letenky)
 • podrobný itinerář cesty (pomůžeme připravit)
 • rezervace ubytování na celou dobu pobytu v Číně
 • u dětí do 18 let souhlas obou rodičů s cestou  - ověřené podpisy obou rodičů
 • u dětí do 18 let kopie rodného listu - ověřená kopie

Obchodní víza na 1 vstup nebo multiple víza na 1 - 5 let:

 • platný cestovní pas min. 9 měsíců po návratu z Číny a minimálně 2 volné stránky v pasu
 • vyplněná žádost o udělení víza (na vyžádání pošleme e-mailem nebo vyplníme)
 • 1 fotografie (barevná, velikost jako na doklady, aktuální na bílém pozadí)
 • kopie pasu
 • pozvání (může vydat čínská firma – není třeba oveřené pozvání). Pozvání musí být v angličtině nebo čínštině s razítkem čínské firmy a podpisem v čínštině.
 • vysílací dopis české firmy s upřesněním detailů: termín cesty, kdo hradí náklady, vysvětlení důvodu cesty.

Ceny

Turistická a obchodní víza na 1 - 2 vstupy – cena na osobu včetně vízového poplatku:

 • pro 1 osobu 3 800,- Kč
 • pro 2 osoby a více osob 3 700,- Kč

Obchodní víza multiple na 1 - 5 let – cena na osobu:

 • pro 1 osobu 3 900,- Kč
 • pro 2 osoby a více osob 3 700,- Kč

Vízum pro cizince lze vyřídit pouze v případě, že mají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt. Navíc musí dokládat potvrzení o zaměstnání v ČR a letenku do Číny. Musí jít osobně na velvyslanectví. Pomůžeme žádost připravit a pomoc s podáním a pak vyzvednout.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

5 pracovních dní. Nepočítají se české a čínské svátky. Nelze vyřídit rychleji ani za příplatek.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.