Srí Lanka - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Srí Lanka


Co je nutné k vyřízení víza?

Občané ČR cestující na Srí Lanku za účelem turistiky na dobu nepřesahující 30 dní jsou od 17. dubna 2024 osvobozeni od vízové povinnosti a také od vízového poplatku a mohou tak přicestovat na Srí Lanku pouze s platným českým pasem. Nemusí si ani vybavovat tzv. ETA, tedy elektronickou cestovní autorizaci, která byla pro občany ČR povinná před 17. dubnem 2024. 

Informace k ostatním typům víz jsou na vyžádání.

Ceny

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.