Lesotho - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Lesotho


Co je nutné k vyřízení víza?

  • platný cestovní pas minimálně 6 měsíců po návratu z Lesotha +2 volné protilehlé stránky
  • 2 pasová foto 4,5 x 3,5 cm
  • 1 vyplněný formulář (k dispozici v naší CK)
  • kopie potvrzeného ubytování v Lesothu
  • kopie zpáteční letenkové rezervace

business víza - navíc pozvání firmy z Lesotha nebo potvrzení o činnosti v Lesothu.

Vízum je platne 3 měsíce od vystavení!!

Ceny

1 vstup:

  • 2 500,- Kč /osoba

více vstupů:

  • 3 500,- Kč /osoba

Při vyřízení víz pro více osob poskytujeme slevu.

Pozn. nutno počítat s jednorázovým kurýrním poplatkem za dopravu do/z Berlína  - 2000,- CZK (v případě většího počtu najednou podaných víz se rozpočte mezi žadatele - výhodné)

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

cca 2 týdny

Podrobnosti

Vízum je platne 3 měsíce od vystavení!!

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.