Omán - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Omán


Co je nutné k vyřízení víza?

Od ledna 2021 Omán umožňuje pobyt občanům 103 zemí včetně ČR na základě víza, které lze zdarma obdržet jak na letištích, tak na pozemních hraničních přechodech. Pro obdržení takového víza musejí být splněny následující podmínky: délka pobytu nesmí překročit 14 dnů, platná rezervace v hotelu, zpáteční letenka a zdravotní pojištění na jeden měsíc pokrývající i náklady spojené s léčbou onemocnění covid-19. Všichni čeští občané, kteří cestují na delší dobu než 14 dnů nebo účel jejich cesty je jiný než turistika (vzdělání, práce, obchod apod.) musejí žádat o elektronické vízum a splnit další náležitosti související s bojem proti šíření covid-19.

V souladu s novým nařízením Ománského sultanátu o změně vyřizování vstupních víz do země, vám sdělujeme DŮLEŽITÉ informace:

Pro všechny turisty s příletem do země od 21. 3. 2018 včetně zavedl Omán změnu ve vyřizování víz:

  • nebude možné zakoupit víza po příletu do destinace - neexistují žádné výjimky.  Všechna víza se musí vyřešit před příletem do země
  • Opatření se vztahuje na všechny národnosti ze všech zemí světa mimo země GCC (Omán, SAE, Saudská Arabie, Katar a Kuwait).

-          Vízum je platné na 30 dní od data obdržení víza a platí pro jeden vstup na dobu 30 dnů. Lze tedy žádat o vízum na 1 vstup nejdříve 30 dní před příletem do země.

-          Klient, který nebude mít platné vízum před odletem,  nebude odbaven na let do Ománu.

-          Klient musí mít vízum vytištěno a mít ho sebou při odletu z ČR.

Co je potřebné pro vyřízení víza?

-          Fotokopie cestovní pasu platného minimálně 6 měsíců po návratu – velikost menší než 500 KB - formát jpg nebo pdf

-          Fotokopii pasové fotografie (nejsou udány povinné rozměry) – velikost menší než 500 KB - formát jpg nebo pdf

-          Osobní údaje (jméno a přijmení matky a rodinný stav) a aktuální rodinný status + v případě předchozí návštěvy Ománu číslo předchozího víza

-          Doložení rezervace hotelu a zpáteční letenky

Business víza do Ománu nezajištujeme, ostatní informace na vyžádání

 

Ceny

Cena za vyřízení 1vstupového evisa do Ománu s pobytem do 30 dní: 2.200,- Kč/osoba

Cena za vyřízení vícevstupového evisa do Ománu s pobytem do 30 dní a platností 1 rok: 3.900,- Kč/osoba

Při vyřizování více víz sleva.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

6 pracovních dní

Podrobnosti

Od ledna 2021 Omán umožňuje pobyt občanům 103 zemí včetně ČR na základě víza, které lze zdarma obdržet jak na letištích, tak na pozemních hraničních přechodech. Pro obdržení takového víza musejí být splněny následující podmínky: délka pobytu nesmí překročit 14 dnů, platná rezervace v hotelu, zpáteční letenka a zdravotní pojištění na jeden měsíc pokrývající i náklady spojené s léčbou onemocnění covid-19. Všichni čeští občané, kteří cestují na delší dobu než 14 dnů nebo účel jejich cesty je jiný než turistika (vzdělání, práce, obchod apod.) musejí žádat o elektronické vízum a splnit další náležitosti související s bojem proti šíření covid-19.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.