Austrálie - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Austrálie


Co je nutné k vyřízení víza?

Turistická víza

vždy:

 • vyplněný dotazník
 • sken pasu

ve výjimečných případech, na dodatečné vyžádání australských úřadů:

 • pro zaměstnance potvrzení od zaměstnavatele uvádějící: vaši funkci, délku pracovního poměru a dobu, na kterou Vám zaměstnavatel poskytuje dovolenou
 • pro důchodce potvrzení o důchodu (odkdy jste v důchodu, v jaké výši důchod pobíráte)
 • pro studenty potvrzení o studiu
 • pro podnikatele výpis z obchod. rejstříku nebo živnost. list a doklad o tom, že je jejich činnost aktivní (např. kopie daňového přiznání)
 • výpis z bankovního účtu za poslední tři měsíce prokazující určitou hotovost postačující na pobyt v Austrálii (musí se jednat o originál nebo úředně ověřenou kopii)
 • rezervace letenky
 • pro mládež do 18 let notářsky ověřený souhlas obou rodičů a notářsky ověřená fotokopie rodného listu
 • žadatelé nad 75 let potřebují lékařské potvrzení o zdravotním stavu, toto potvrzení může být pouze od jednoho z 6 lékařů – všichni jsou v Praze, vyšetření stojí cca 1000 Kč – seznam 6 lékařů na požádání zašleme. (na základě vyžádání australské ambasády po zažádání o vízum)

Ceny

Turistická víza

 • eVisitor – 700 Kč/os (opakovaný vstup na 3 měsíce po dobu 1 roku)
 • e676 – 700 Kč/os + 105 AUD poplatek ambasádě (opakovaný vstup na 6 měsíců po dobu 1 roku)

Při více osobách najednou sleva.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

cca týden pro turistická víza, ostatní do 3 týdnů

Podrobnosti

Od 1. 7. 2006 se vydává vízum v elektronické podobě. Platnost víza je 1 rok od data vystavení.
Ve chvíli, kdy do země vstoupíte je platné 3 – 6 měsíců (podle toho, o jaké vízum žádáte).

Problémy mohou nastat především když jde o cestu dítěte pouze s jedním rodičem. Vyřízení trvá déle a je třeba doložit další dokumenty (možné další náklady).

Pobyt v Austrálii lze prodloužit podáním žádosti na Department of Immigration.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.