Eritrea - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Eritrea


Co je nutné k vyřízení víza?

Turistická víza

  • platný cestovní pas
  • 1 fotografii
  • 1 žádost o vízum (k dispozici v naší CK)

Business víza

  • pozvání od zahraničního partnera z Eritrei

Ceny

Turistická víza

  • 1 vstup (na 3 měsíce)  2 500,- Kč /osoba

Business víza

  • 1 vstup (na 3 měsíce)  3 800,- Kč /osoba
  • více vstupů  5 200,- Kč /osoba

Pozn. nutno počítat s jednorázovým kurýrním poplatkem za dopravu do/z Berlína  - 2000,- CZK (v případě většího počtu najednou podaných víz se rozpočte mezi žadatele - výhodné)

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

35 dní

Podrobnosti

Tranzitní víza do 24 hod. nejsou vyžadována. Tranzitní víza jsou vydávána na 7 dní, je potřeba dodat letenku či print rezervace cílové destinace.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.