Indie - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Indie


Co je nutné k vyřízení víza?

eTV - elektronická turistická víza (nově o 26.2.2016)

 • platný cestovní pas 6 měsíců
 • 1 aktuální pasová fotografie v .jpg nebo .jpeg s minimálními rozměry 350 (šířka) x 350 (výška) pixelů, přičemž velikost fotografie musí mít minimálně 10 KB a maximálně 1 MB. Fotografie musí zobrazovat celou tvář cestujícího z čelního pohledu, musí mít bílé pozadí a nesmí mít orámování.
 • vyplněný dotazník - zašleme - vyplníme
 • rezervace letenky
 • sken pasu - v jpg: sken datové stránky pasu, tj. té strany pasu, na které je fotografie cestujícího. Soubor s fotografií musí být ve formátu pdf a musí mít velikost minimálně 10 KB a maximálně 300 KB.
 • itinerář cesty na A4 v bodech - v AJ - popis  (nebo máte- li nějaké další doklady - hotel, cokoliv - přidat)
 • u business víza platí jiný dotazník a je potřeba dodat všechny výše uvedené podklady + sken vizitky + zvací dopis z Indie

 !!! UPOZORNĚNÍ: nově je nutné, aby se každý žadatel o klasické vízum do pasu do Indie dostavil přímo na konzulát z důvodu odebrání otisku prstů. Nadále budeme schopni vyřizovat podklady a případně hotová víza vyzvednout, nicméně je nutná osobní návštěva konzulátu

Klasická turistická víza do pasu

 • platný cestovní pas 6 měsíců
 • 1 aktuální pasová fotografie velikosti 5x5cm na světlém pozadí!
 • vyplněné žádosti o vízum elektronicky včetně naskenovaného fota a čárového kodu ze stránek ambasády (vyplníme - zajistíme)
 • rezervace letenky
 • výpis z ůčtu (minimálně 40 tisic/ osoba)
 • kopie pasu
 • itinerář cesty na A4 v bodech - v AJ - popis  (nebo máte- li nějaké další doklady - hotel, cokoliv - přidat)

Business víza

 • vyplněný business formulář
 • vysílací dopis a zvací dopis

Tranzitní víza

 • vízum cílové země (jedná-li se o zemi s vízovou povinností)
 • originál letenky

Ceny

Turistická eTV s platností na 30 dní, 2 vstupy nebo roční či petileté multiple:

 • pro 1 osobu 1 500,- Kč - platnost 30 dní, 1 vstup
 • pro 2 osoby 1 400,- Kč - platnost 30 dní, 1 vstup
 • pro 1 osobu 1 900,- Kč - platnost 1 rok, vícevstupové
 • pro 2 osoby 1 800,- Kč - platnost 1 rok, vícevstupové
 • pro 1 osobu 2 900,- Kč - platnost 5 let, vícevstupové
 • pro 2 osoby 2 800,- Kč - platnost 5 let, vícevstupové

Business eTV s platností 1 rok, vícevstupové

 • pro 1 osobu 2 900,- Kč
 • pro 2 osoby 2 800,- Kč

 

Klasická turistická roční víza do pasu:

 • pro 1 osobu 3 900,-Kč na rok
 • pro 2 osoby 3 800,-Kč na rok

Business vícevstupová víza do pasu:

 • pro 1 osobu 5 800,- Kč na rok
 • pro 2 osoby  5 700,- Kč na rok
 • pro 3 a více osob 5 600,- Kč na rok

Tranzitní víza do pasu:

 • 1 500,- Kč /osoba

Ceny jsou vždy za osobu.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

cca 8 – 10 dní, eTV 5 dní

Podrobnosti

O e-vizum se může žádat až 34dní předem a méně.

Víza jsou platná od data vydání.

Elektronické foto do formuláře musí být v jpg a velikosti 10-300 KB, na bílém nebo světlém pozadí, hlava centralizovaná bez stínů, oči otevřené.

Poznámka : nutnost transitního víza na letišti : v případě transitu na kterémkoliv indickém letišti, při  němž musí dojít k opuštění celní zony a dojde ke vstupu na indické území ( nutnost osobního "přeložení" zavazadla na další leteckou linku)

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.