Kamerun - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Kamerun


Co je nutné k vyřízení víza?

Víza do Kamerunu vyřizujeme pouze na vlastní nebezpečí a pouze, pokud je na vyřízení čas 2 měsíce a více.

Turistická víza

  • platný cestovní pas min. 6 měsíců po návratu z Kamerunu a min. 2 celé volné stránky
  • 2 fotografie (velikost 4,5 x 3,5 cm)
  • fotokopie mezinárodního očkovacího průkazu nebo potvrzení o očkování - očkování proti žluté zimnici
  • rezervace letenky nebo fotokopie letenky
  • 2 vyplněné formuláře (k dispozici v naší CK)
  • potvrzení o ubytování z Kamerunu, nebo pozvánka ověřená v Kamerunu
  • u dětí přiložit fotokopii rodného listu, podepsanou a povolenou oběmi rodiči + fotokopii pasu nebo občanského průkazu obou rodičů

Business víza

  • zvací dopis z Kamerunu

 U víz pro děti - Pro děti přiložit fotokopii rodného listu, podepsaný povolením od obou rodičů a fotokopii pasu nebo občanského průkazu rodičů.

Ceny

Jeden nebo více vstupů:

  • 1-90 dní -  4 600,- Kč /osoba
  • 90-180 dní -  7 900,- Kč /osoba

Při vyřízení víz pro více osob poskytujeme slevu. Pozn. nutno počítat s jednorázovým kurýrním poplatkem za dopravu do/z Berlína  - 2500,- CZK (v případě většího počtu najednou podaných víz se rozpočte  mezi žadatele - výhodné) + poplatek 1000,- za vyzvednutní pasů naším partnerem

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

30 dní

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.