Ghana - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Ghana


Co je nutné k vyřízení víza?

Turistická víza

  • platný cestovní pas min. 6 měsíců po návrtu z Ghany a 3 celé volné stránky
  • 4 pasové fotografie
  • 4x vyplněný formulář (+ údaje o 2 kontaktních osobách v Ghaně)
  • zpáteční letenku – rezervace letenky nebo kopii letenky
  • výpis z účtu za poslední 3 měsíce nebo potvrzení od zvoucí osoby, že hradí náklady
  • očkovací průkaz - očkování proti žluté zimnici
  • rezervace ubytování z Ghany nebo údaje o ubytování (adresa, telefon)

Business víza

  • zvací dopis z Ghany

Ceny

  • 1 vstup (na 30 dní)  2.500,- Kč /osoba - turistické, pracovní
  • více vstupů (2-5 měsíců)  4.000,- Kč /osoba

Při vyřízení víz pro více osob poskytujeme slevu.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

14-20 dnů

Podrobnosti

Platnost víza je 3 měsíce od data vystavení.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.