Ázerbájdžán - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Ázerbájdžán


Co je nutné k vyřízení víza?

Elektronická turistická  víza:

  • sken pasu ve formátu JPG, pas musí být platný 6 měsíců po návratu z Ázerbajdžánu
  • sken aktuální pasové fotografie na bílém pozadí
  • vyplnění dotazník (zašleme Vám na vyžádání emailem)

Ceny

Elektronické turistické vízum:

  • pro 1 osobu 1 600,- Kč /osoba
  • pro 2 a více osob 1 500,- Kč /osoba

Za příplatek lze též zajistit urgent vízum, které je vyřízeno ve stejný den - cena za vyřízení je 1800,- Kč/osoba

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

3-5 dní

Podrobnosti

Víza jsou platná od data vystavení na 90 dní. Možnost vstupu do Ázerbajdžánu nejdéle na 30 dní.

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.