USA - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: USA


Co je nutné k vyřízení víza?

Pokud jedete do USA na dobu kratší než 90 dní a splňujete níže uvedené podmínky, můžete prostřednitvím naší CK zažádat o povolení k pobytu, tzv. ESTA. Toto povolení bude platné 2 roky po jeho vydání.

Podmínky pro udělení ESTA:

  • Cestovní pas platný nejméně po dobu šesti měsíců po vaší zamýšlené návštěvě.
  • Jste občanem nebo příslušníkem země, jež se účastní bezvízového programu a vydala váš cestovní pas. Občan ČR podmínky splňuje.
  • Biometrický pas vydávaný po 1. 9. 2006.
  • Vyplněný dotazník – zašleme na vyžádání nebo po učinění objednávky.

POZOR změna, o ESTU nově nemohou žádat:

Občané států zařazených do bezvízového programu, kteří cestovali nebo pobývali v Iránu, Iráku, Súdánu nebo Sýrii po 1. březnu 2011 včetně (s výjimkou pro cesty za diplomatickými nebo vojenskými účely ve službách země zařazené do bezvízového programu)
Občané států zařazených do bezvízového programu, kteří jsou zároveň státními příslušníky Iránu, Iráku, Súdánu nebo Sýrie
Tyto osoby jsou nadále oprávněné žádat o víza obvyklým imigračním způsobem na ambasádách a konzulátech. V případě naléhavé cesty za obchodním, zdravotním nebo humanitárním účelem, jsou ambasády a konzuláty USA připraveny vyřizovat žádosti ve zrychleném řízení.
Od 21. ledna 2016, bude cestujícím, kteří jsou aktuálně držiteli dvojího občanství jednoho z těchto čtyř států uvedených výše a mají aktuálně platné Electronic System for Travel Authorizations (ESTAs), jejich aktuální ESTA zrušena.

Ceny

Poplatek za vyřízení (již včetně poplatku ambasádě) povolení je 950 Kč/os.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

5 pracovních dní

Podrobnosti

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS) doporučuje požádat o povolení ihned po té, co začnete cestu do USA plánovat, nejpozději však 72 hodin předem. Každá odsouhlasená žádost pak bude platná po dobu dvou let, během kterých můžete vycestovat do Spojených států opakovaně na dobu max. 3 měsíců, aniž byste žádali o další povolení. Povolení končí dříve v případě konce platnosti cestovního pasu. Pokud bude vaše žádost zamítnuta, budete muset požádat o víza na americké ambasádě. Více informací o jejich vydávání naleznete na stránkách Velvyslanectví USA v Praze.

Vízum potřebujete, jedete-li do USA na dobu delší než 90 dní, za prací či za studiem anebo nevlastníte pas s biometrickými údaji. V tom případě se vás týká dřívější postup žádosti o vízum – vyplnit formulář + sjednat si pohovor na ambasádě (vše nutno individuálně). Klasická víza nevyřizujeme!

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.