Thajsko - víza - informace a vyřízení

Vyřízení víza do: Thajsko


Co je nutné k vyřízení víza?

Turistická víza byla při pobytu do 30 dní zrušena.

V případě delšího pobytu do 60 dní pobytu v Thajsku:

Vízum je vydáno na 60 dní. Na místě lze prodloužit maximálně o dalších 30 dní.

- pas platný více než 6 měsíců po návratu z Thajska s minimálně jednou volnou dvoustranou
- kopie pasu
- u cizinců potvrzení o trvalém bydlišti v ČR
- 1x aktuální pasová fotografie na světlém pozadí
- vyplněný dotazník (zašleme Vám)
- rezervace letenky
- výpis z účtu (minimální částka na účtu 35 000 Kč/osoba)

- rezervace ubytování v Thajsku

Multiple entry:

Vízum je vydáno na 6 měsíců. Na místě lze prodloužit.

- vše co je uvedeno u single entry

+ minimální částka na výpisu z účtu je 160 tisíc na osobu nebo 320 tisíc na rodinu a potvrzeni z banky v angličtině
+ potvrzení od zaměstnavatele o zaměstnání v anglickém jazyce, podepsané s kopii občanského průkazu nebo pasu zaměstnavatele (osoby, která dopis podepsala) NEBO anglicky přeložený výpis z obchodního rejstříku v případě živnostenské osoby NEBO potvrení o studiu v angličtině v případě studenta

 

V případě vstupu do Thajska letecky je uděleno zdarma vízum na 30 dní pobytu. Vstup přes hraniční přechod je uděleno vízum na 15 dní pobytu.

Ceny

Single entry vízum - 1800,-Kč/osoba. Při 2 a více osobách 1700,-Kč/osoba.

Multiple entry vízum - 5000,-Kč/osoba. Při 2 a více osobách 4900,-Kč/osoba.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

5 - 7 dní

Co chci:
Dotaz:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Firma:
IČO:
 

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.